Son Jong-Ho Classic Tae Kwon Do
Son Jong-Ho Classic Tae Kwon Do
Son Jong-Ho Classic Tae Kwon Do Klagenfurt am Wörthersee
Son Jong-Ho

P'o-Eun Hyong

[Form Nr. 11]

36 Bewegungen

Der Koreaner Chong Mong-Chu war ein treuer Untertan und ein berühmter Dichter, dessen Gedichte in Korea sehr bekannt sind. Er wurde P'o-Eun gennant und lebte 1400 n. Chr. Er widmete sich auch der Forschung in der Physik.


zurück

Classic Tae Kwon Do